Campanyes de Posicionament SEO de llocs Web

¿No té un bon posicionament o està perdent visites?

¿No coneix els motius però vol solucionar-ho?

Disposar d'una Web ben posicionada als cercadors és imprescindible si vol atreure visites de qualitat cap a la seva web y que aquestes es puguin convertir en clients i vendes.

Poden existir molts problemes que afecten negativament al posicionament de la seva Web als cercadors: problemes d' indexabilitat, d'accessibilitat, contingut ocult, contingut duplicat, contingut pobre, errors d'arquitectura, de rendiment dels servidors, enllaços de baixa qualitat, sobre optimització de paraules clau, ..., essent la funció del SEO detectar-les i proposar solucions.

S'ha de destacar que Google està millorant contínuament els seus algoritmes de cerques, per augmentar la qualitat dels seus resultats i penalitzant severament pràctiques considerades com Black Hat SEO que pretenen millorar el rànquing d'una manera poc ètica i que no segueixen les directrius de White Hat SEO definides com a bones pràctiques per Google.

Si desitja atreure més visites cap a la seva Web amb el menor cost possible, el posicionament natural o SEO és el més indicat. Cal tenir en compte que el SEO és lent, Google estima que per a obtenir resultats mesurables es requereixen entre 6 i 12 mesos de treball constant. Si es desitgen obtenir resultats més ràpids s'hauria de complementar amb altres tècniques de màrqueting online.

En SEO és impossible garantir una posició determinada ja que Google és l'únic que coneix l'algoritme i l'està millorant constantment. Si algú li garanteix que fent únicament SEO la seva Web es posicionarà en una determinada posició, o que obtindrà resultats molt ràpidament desconfiï perquè el més probable és que l'estiguin enganyant. A més, és molt possible que utilitzin tècniques de Black Hat SEO que avui no són detectades pels algoritmes de Google, però que si demà sí que són detectades, ja sigui pel seu algoritme (els famosos Panda o Penguin) o per una inspecció manual, molt possiblement enviï la seva Web al limbe d'Internet d'on serà difícil sortir.

 

Serveis de Posicionament SEO

Auditoria d'indexabilitat

Una auditoria SEO consisteix en un anàlisi en profunditat de tots els punts coneguts que poden afectar en major o menor grau al correcte posicionament orgànic als cercadors del seu lloc Web o comerç electrònic i que li poden estar afectant negativament sense que saber-ho.

Consultoria de Paraules Clau

Identificació de les paraules clau que més trànsit poden atreure al seu lloc Web, que tinguin un correcte volum de cerques mensual, conversió i estratègia de marca.

Arquitectura de la Informació

Identificació de llocs afectats per Google Panda que presenten: Contingut duplicat, dèbil o sobre optimitzat. Determinació de l'estructura òptima del lloc Web. Definició de taxonomies.

Anàlisi de Competència

Estudi SEO dels principals competidors del seu sector, per conèixer les paraules clau que estan emprant per a captar trànsit SEO i l'estratègia offpage i de màrqueting de continguts que estan desenvolupant.

Optimizació

Optimizació de factors per la millora de la relevancia on-page:

  • Millora de l'estructura de les pàgines.
  • Estratègies de redacció.
  • Ús de dades estructurades.
  • Màrqueting de continguts.

Popularitat i Autoritat

Factors de rellevància off-page que són "el que els altres diuen de nosaltres":

  • Estratègies de Linkbaiting i Linkbuilding.
  • Auditoria Anti-Penguin per a eliminar els Backlinks perjudicials.
  • Detecció i neutralització d'atacs de SEO negatiu.

Sol·liciti més informació o pressupost
trucant al 932 200 307

O ompli el següent formulari:

Invalid Email
Invalid Number